Niedziela, 24 marca 2019r. · Imieniny: Marka, Gabriela
kwiaty- wygrana w licytacji od 16.03 do 1.04

Prymicje w Olszówce i Kasince Małej. Diakoni Bartłomiej Grociak i Dariusz Nawara wyświęceni na kapłanów

net-factory - 30.01
11 czerwca, 07:24
Autor: jbudacz

W katedrze na Wawelu abp Marek Jędraszewski udzielił święceń kapłańskich 20 diakonom. Dwóch z nich to mieszkańcy gminy Mszana Dolna. W otoczeniu wielu gości oraz wspólnot parafialnych, neoprezbiterzy odprawili swoje msze św. prymicyjne - ks. Bartłomiej Grociak w kościele parafialnym p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Kasince Małej, a ks. Dariusz Nawara w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Olszówce.

Wyświęceni kapłani formowali się do kapłaństwa wraz z sześcioma klerykami z diecezji bielsko – żywieckiej. Patronem całego rocznika jest bł. ks. Michał Sopoćko, spowiednik i kierownik duchowy św. s. Faustyny z czasów jej pobytu w Wilnie.

Ks. Bartłomiej Grociak, jako starszy z dwóch synów Józefa i Marii z. d. Piwowarska, urodził się w 1993 roku. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 1 , a następnie do Gimnazjum nr 2 im. Księdza Stanisława Urygi w Kasince Małej. Kolejnym etapem Jego edukacji było Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 w Mszanie Dolnej. 

W roku akademickim 2012/2013 rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Wtedy też parafianie Kasinki Małej z ust ówczesnego proboszcza Ks. Kanonika Józefa Maciążki usłyszeli tę radosną wiadomość. Ale to dopiero był początek drogi. Kolejne lata studiów Bartłomieja Grociaka to dojrzewanie do świadomej decyzji całkowitego oddania się Bogu. Cała parafia kasinczańska z nadzieją i modlitewnym wsparciem śledziła kolejne etapy na drodze do kapłaństwa. Kiedy założył sutannę nadzieje rosły. Święcenia akolitatu otworzyły mu drogę do sprawowania coraz ważniejszych funkcji w Kościele. 

Z rąk Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewsiego przyjął święcenia diakonatu. Roczną praktykę duszpasterską odbywał w parafii Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Spytkowicach koło Zatora. 

W dniu 26 maja 2018 roku w Królewskiej Katedrze na Wawelu przyjął święcenia prezbiteratu udzielone przez Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Księdzu Bartkowi w tej ważnej i doniosłej chwili towarzyszyła nie tylko rodzina, ale również licznie zebrani mieszkańcy Kasinki Małej, z orkiestrą dętą „Echo Gór” na czele, która – jak zwykle - swoją grą i prezencją budziła zaciekawienie wszystkich zebranych przed Katedrą. Po przyjeździe do rodzinnej miejscowości Księdza Prymicjanta przywitali licznie zebrani sąsiedzi.

W niedzielę 27 maja 2018 roku o godzinie 1100 Ksiądz Bartłomiej Grociak odprawił Mszę Świętą Prymicyjną w kościele p. w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Kasince Małej. Homilię podczas tej Mszy św. wygłosił proboszcz parafii Ksiądz Prałat Tadeusz Dziedzic. Święcenia kapłańskie i prymicje nowego Kapłana były dla społeczności Kasinki Małej bardzo ważnym wydarzeniem. W przygotowaniach do tej uroczystości i samym jej przebiegu wzięła udział bardzo liczna grupa mieszkańców wsi, m.in.: druhowie OSP, młodzież oazowa i ministranci, schola „Jedność” z Zagródca, orkiestra „Echo Gór”, sąsiedzi z osiedli Górnie i Kalety oraz wiele innych osób. Koordynatorami wszystkich tych prac byli nasi kasinczańscy duszpasterze.

Ks. Dariusz Nawara urodził się 1 lipca 1993 roku w Rabce - Zdroju. Jest synem Lucyny i Józefa Nawara. Pochodzi z Olszówki. 

Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Olszówce, Gimnazjum w Rabie Niżnej, a następnie do Liceum Ogólnokształcącego „Radosna Nowina 2000” w podkrakowskich Piekarach. Po jego ukończeniu rozpoczął formację w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej i jednocześnie studia na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, kierunek: teologia kapłańska. W 2017 roku przyjął święcenia diakonatu i rozpoczął praktykę 
w Parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Krakowie - Prokocimiu. 

W marcu b.r. obronił pracę magisterską pt. „Odwaga w głoszeniu słowa Bożego w Dziejach Apostolskich”.
26 maja otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Metropolity Krakowskiego. Dzień później odprawił pierwszą Mszę świętą w rodzinnej parafii. Po 33 latach Olszówka doczekała się kolejnego kapłana. 
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy włączyli się w przygotowania do tego pięknego wydarzenia – wyrazy wdzięczności przekazują rodziny księży prymicjantów oraz oni sami. 

Anna Piwowarska, Urszula Rzepka / materiały prasowe

Dodaj reklamę na TV28
Galeria
Komentarze
Dodaj reklamę na TV28
DWGSM