XXXVII Sesja Rady Powiatu Limanowskiego

Sesję radni powiatu limanowskiego rozpoczęli uczczeniem minutą ciszy, pamięć ofiar tragedii smoleńskiej. Najważniejszym wydarzeniem, było jednogłośne udzielenie absolutoriom, Janowi Puchale – Staroście limanowskiemu.

Radni dyskutowali również nad projektami uchwał dotyczącymi powołania specjalnej szkoły przysposabiającej do pracy. Mówiono również o kryteriach nagradzania nauczycieli, pracujących w szkołach na terenie powiatu limanowskiego.

Wiele uwagi poświęcono ocenie stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa pożarowego, sanitarnego, weterynaryjnego, oraz stanu wielu zagrożeń, związanych z katastrofami budowlanymi na terenie Powiatu Limanowskiego.

Również jednomyślnie – Radni poparli decyzje o budowie basenów geotermalnych w Porebie wielkiej, uznając ją za strategiczną inwestycje, która będzie finansowana z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Zobacz również