Rozmaitości

Miłośnicy kolei poszukują pamiątek

Miłośnicy kolei zrzeszeni w Stowarzyszeniu Kolejowo-Historycznym „Galicjanka” oraz grupie „Stacja Męcina” kupią wszelkie pamiątki związane z koleją, np. elementy mundurów,…