Zespół pieśni i tańca "Dolina Mszanki"

Powstał w 2007 roku, w Mszanie Górnej. Koncertuje, śpiewa i tańczy zarówno w Polsce jak i za granicą. Zespół "Dolina Mszanki" pracowicie przygotowuje się do sezonu artystycznego. Reportaż

Prezesem zespołu pieśni i tańca „Dolina Mszanki” z Mszany Górnej jest Elżbieta Wojsław. Zespół liczy sobie ponad sto osób, które pochodzą z Mszany Górnej, Łostówki, Łętwoego i Lubomierza. Swoją działalność artystyczną rozpoczynali jako zespół szkolny, występujący przy okazji imprez szkolnych. Od 2008 roku – „Dolina Mszanki”, jest stowarzyszeniem, co umożliwia zespołowi pozyskanie pieniędzy na swoją artystyczna działalność.

Zobacz również