Gold Drop

Gold Drop

      Jednym z głównych filarów misji firmy GOLD DROP jest dbałość o bezpieczeństwo środowiska naturalnego. Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, energii, recykling odpadów, korzystanie z osiągnięć techniki (np. oczyszczalnia ścieków poprodukcyjnych metodą nanofiltracji), to niektóre elementy stosowane w celu eliminowania zanieczyszczeń i ograniczenia negatywnego wpływu zakładu na środowisko.

W 2009 r, Firma GOLD DROP roku wdrożyła do produkcji serię produktów ekologicznych „Eco Line”,  oznaczonych znakiem Ekolabel. Znak jest wydawany przez Polskie Centrum Badań i Certfikacji na podstawie Rozporządzenia (WE) 1980/2000 oraz Decyzji Komisji 2005/342/WE. Wspólnotowe oznakowanie ekologiczne Ecolabel (w postaci kwiatka) jest oficjalnym europejskim wyróżnieniem, przyznawanym wyrobom spełniającym wyższe normy środowiskowe.

Seria ekologiczna „Eco Line” składa się z trzech produktów:

  1. Ekologiczny płyn do mycia naczyń – przeznaczony do mycia naczyń kuchennych ze szkła, metalu i tworzyw sztucznych.

  2. Ekologiczny uniwersalny płyn do mycia powierzchni – przeznaczony do mycia powierzchni drewnianych, lakierowanych, ceramicznych, z tworzyw sztucznych w tym z PCV, glazury oraz paneli podłogowych i ściennych.

  3. Ekologiczny płyn do mycia okien – przeznaczony do mycia szyb i luster oraz innych powierzchni szklanych.

    GOLD DROP Sp. z o. o

     ul. Rzeczna 11 d

     34-600 Limanowa,

          www.golddrop.com.pl

          www.golddrop.eu

Zobacz również