Gospodarstwa Agroturystyczne w Gminie Limanowa. Reportaż

Piknik agroturystyczny. Reportaż z wizyty w gospodarstwach agroturystycznych w Gminie Limanowa.

W niedzielę w ramach „Światowego Dnia Turystyki” odbył się Piknik Agroturystyczny. Natomiast w sobotę ekipa naszej telewizji odwiedziła gosposdarstwa agroturystyczne w Gminie Limanowa:

1) „Kocębówka Pod Dziołem”, Państwa danieli i Lucjana Kocębów (Nowe Rybie),

2) „Pod Sośliną”, Pana Janusza Łukasika (Męcina),

3) Gospodarstwo agroturystyczne Marii i Stanisława Wróblów, (Łososina Górna),

4) Gospodarstwo agroturystyczne Pani Kazimery Piwowar (Męcina),

5) Pracownia Malarska Pana Zygmunta Kłosowskiego (Męcina).

Reportaż powstał we współpracy z UG w Limanowej.

Zobacz również