Limanowski szpital z nowym blokiem operacyjnym

20 października, w środę odbędzie się otwarcie nowego Bloku Operacyjnego przy Szpitalu Powiatowym w Limanowej

 Fot: archiwum szpitala

 

 

Parterowy, podpiwniczony budynek powstał na terenie parku szpitalnego i liczy około 500 m2 czyli około 1/4 powierzchni parku. Nowy blok ze szpitalem połączony jest zewnętrzną windą, która umożliwi bezpieczny transport chorych na blok z oddziałów szpitala. Projekt pod nazwą “Budowa bloku operacyjnego z trzema salami operacyjnymi i niezbędnym zapleczem dla Szpitala Powiatowego w Limanowej”  zrealizowany został w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego”.

Budowa bloku rozpoczęła się w sierpniu 2009 roku. Przed podjęciem decyzji o budowie rozważano  wykonanie prac modernizacyjnych istniejącego na V piętrze bloku operacyjnego, jednak po przeliczeniu kosztów ewentualnej modernizacji oraz związanych z tym trudności w funkcjonowaniu szpitala, podjęto decyzję o budowie nowego obiektu.  Decyzja ta podyktowana była przede wszystkim dobrem pacjentów. Warto zaznaczyć, iż corocznie wzrasta  liczba wykonywanych zabiegów operacyjnych w limanowskim szpitalu. Przed dwoma laty wykonywano średnio 3-4 zabiegi dziennie, obecnie liczba ta wzrosła do 8-9, czyli ponad 100%. Bez nowego bloku pacjenci byliby skazani na leczenie operacyjne w ościennych szpitalach.

Zobacz również