Stypendia w dniu języków obcych

Dzień języków obcych w zespole szkół nr w Limanowej, był nie tylko wolnym od zajęć lekcyjnych dniem dla uczniów tej szkoły. Bowiem starosta limanowski wręczył dla najzdolniejszych i najpilniejszych uczniów stypendia. Realcja

Zobacz również