Szkoła w Starej Wsi oddana do użytku

Nowe sale lekcyjne, boisko sportowe i sala gimnastyczna wraz z zapleczem. Uczniowie ze Starej Wsi już bez żadnych przeszkód mogą się uczyć w swojej szkole, która po 9 latach remontu oddano do użytku. Relacja

Inwestycja obejmowała rozbudowę szkoły:
•    przebudowę parteru istniejącej szkoły („starej szkoły”) na kompleks kuchenny i jego wyposażenie
•    zmianę i częściową przebudowę nowo powstałych sal lekcyjnych,
•    budowę sali gimnastycznej z zapleczem,
•    budowę boiska sportowego wraz z ogrodzeniem,
•    wykonanie kotłowni w budynku,
•    wykonanie przyłącz wody,
•    wykonanie kanalizacji deszczowej,
•    montaż kolektorów słonecznych,
•    budowę chodnika

Pieniądze na remont szkoły pochodziły z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także z samorządu Gminy Limanowa

Zobacz również