Jak głosować 21 listopada…obowiązują cztery kolory kart wyborczych

21 listopada pójdziemy do urn wyborczych, aby zagłosować na naszych kandydatów. W przypadku powiatu limanowskiego każdy głosujący otrzyma cztery karty wyborcze. W jaki sposób głosować aby nasz głos był ważny?

Aby oddać ważny głos, należy postawić na karcie obok nazwiska znak „X”. Jeśli się pomylimy, nie dostaniemy nowej karty do głosowania – mówi p.o. Dyrektora KWB Delegatury w Nowym Sączu Maria Zięba, z którą rozmawiała Monika Antosz-Grodzicka. Wyborcy otrzymają cztery karty do głosowania: do rady gminy, rady powiatu, sejmiku wojewódzkiego oraz na wójta lub burmistrza czy prezydenta miasta. Na każdej z kart do głosowania będzie umieszczona zwięzła informacja o sposobie głosowania.

Głosowanie do rady gminy(karta biała): w gminach do 20 tys. mieszkańców – należy postawić krzyżyk przy nazwiskach maksymalnie tylu kandydatów (ze wszystkich list), ilu radnych jest wybieranych w danym okręgu. Zwyciężają ci, na których głosowało najwięcej osób. W gminach powyżej 20 tys. mieszkańców – należy postawić tylko jeden krzyżyk przy jednym wybranym kandydacie. Oznacza to, że głosujemy na listę, z której on startuje, ale jednocześnie wskazujemy na niej osobę z pierwszeństwem do uzyskania mandatu.

Głosowanie do rady powiatu(karta żółta): stawiamy krzyżyk przy nazwisku tylko jednego kandydata, co oznacza, że oddajemy głos na listę, z której on startuje, a równocześnie przyznajemy mu pierwszeństwo w uzyskaniu mandatu.

Głosowanie do sejmiku wojewódzkiego(karta niebieska): stawiamy krzyżyk przy nazwisku tylko jednego kandydata, co oznacza, że oddajemy głos na listę, z której on startuje, a równocześnie przyznajemy mu pierwszeństwo w uzyskaniu mandatu.

Głosowanie w wyborach bezpośrednich na wójta lub burmistrza czy prezydenta miasta(karta różowa): stawiamy krzyżyk przy jednym nazwisku. Jeśli jakiś kandydat otrzyma więcej niż połowę ważnych głosów, oznacza to, że zwyciężył już w pierwszej turze. Jeśli nie, to 5 grudnia w danej gminie odbędzie się druga tura, do której przejdą dwaj kandydaci z największą liczbą głosów.

21 listopada lokale wyborcze będą czynne od godziny 8.00 do 22.00.

Zobacz również