Wspomnienie o Sebastianie Flizaku

Był przede wszystkim etnografem i miłośniekiem kultury zagórzańskiej. 28 listopada przypada 38 rocznica śmierci Sebastian Flizaka – prezesa członka Towarzystwa Ludoznawczego z Mszany Dolnej.

Zobacz również