Powyborcze porządki

Po zakończeniu kampanii wyborczych oraz ogłoszeniu wyników przeprowadzonych wyborów samorządowych, nadszedł czas na uprzątniecie tego, co po tych wyborach zostało…a więc plakatów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dopilnowanie usunięcia wszelkich plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych ustawionych w celu prowadzenia kampanii wyborczej, spoczywa na pełnomocnikach komitetów wyborczych. Mają na to maksymalnie 30 dni od dnia wyborów. Pełnomocnicy, którzy nie zastosują się do zapisów Ordynacji Wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, narażeni są na kare grzywny. Ponadto po terminie wskazanym w ustawie materiały wyborcze będą usuwane na koszt komitetów przez służby odpowiedzialne za utrzymanie czystości – mówi w rozmowie z Moniką Antosz – Grodzicką, Maria Zięba p.o. Dyrektora Delegatury KWB w Nowym Sączu.

Róbcie zdjęcia komórką i wysyłajcie. Wiszące i zalegające plakaty wyborcze na przystankach, słupach.

e-maili: redakcja@limanowa28.tv

Zobacz również