Liga Narciarska na Śnieżnicy i Lubomierzu

29 stycznia na stoku Lubomierz Ski rozpocznie się cykl zawodów w konkurencjach alpejskich.


Regulamin:
I. Organizatorzy: Szkoła Narciarska SKI LUBOMIERZ, Szkoła Narciarska CHILI SPORT Śnieżnica.
II. Cel zawodów

Popularyzacja narciarstwa alpejskiego wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy i miasta Mszana Dolna.
Propagowanie zdrowego stylu życia i współzawodnictwa.
III. Patronat Honorowy: WÓJT GMINY MSZANA DOLNA, BURMISTRZ MIASTA MSZANA DOLNA
IV. Miejsce i termin zawodów

STACJA NARCIARSKA „SKI LUBOMIERZ”, STACJA NARCIARSKA ,,ŚNIEŻNICA KASINA WIELKA”
1. Zawody – Stacja Narciarska SKI – LUBOMIERZ (INAUGURACJA) – 29.01.2011
2. Zawody – Stacja Narciarska ŚNIEŻNICA KASINA WIELKA – 17.02.2011
3. Zawody – Stacja Narciarska SKI LUBOMIERZ – 24.02.2011
4. Zawody – Stacja Narciarska ŚNIEŻNICA KASINA WIELKA (FINAŁ) – 03.03.2011
V. Uczestnictwo
Dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum.
VI. Program zawodów

• 9.00- 9.30 – rejestracja.

• 10.00 – uroczyste otwarcie zawodów, odprawa techniczna.

• 10.30 – start według listy zgłoszeń – zakończenie (14.30).

VII. Kategorie
– II klasa i młodsi (chłopcy i dziewczęta)

– dziewczęta klas III – IV- chłopcy klas III – IV

– dziewczęta klas IV – V – VI

– chłopcy klas IV – V – VI
– dziewczęta klas gimnazjum

– chłopcy klas gimnazjum
VIII. Biuro zawodów.

ZGŁOSZENIA w dniu zawodów w godz. 9.00 – 9.30, zgłoszenie oficjalnej listy zawodników oraz pobranie numerów startowych.
Ilość startujących dowolna, obowiązuje pisemna zgoda rodziców na udział dziecka w zawodach.
IX. Koszty organizacyjne

Stacja zapewnia promocyjne ceny karnetów – 4 godzinny w cenie 25 zł. W cenie drożdżówka + gorąca herbata dla uczestników zawodów.
XI. Nagrody

Dla pierwszych trzech miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych – medale oraz dyplomy. Dodatkowo dla zawodników biorących udział w zawodach będą rozlosowane nagrody.
XII. Uwagi końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zawodów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mogące zaistnieć podczas zawodów.

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z NRS, odbędzie się jeden lub dwa przejazdy w zależności od ilości zgłoszeń. Ostateczna interpretacja wyników należy do organizatora.
  XIII. Zasady punktacji Ligii.
Punktacja wg klasyfikacji PUCHARU ŚWIATA w Narciarstwie Alpejskim.

Zobacz również