Nie likwidacja, a ratunek. IV LO włączone do popularnego "ekonoma"

Decyzja o włączeniu od 1 stycznia IV LO do Zespołu Szkół nr 1 w Limanowej, była jak najbardziej słuszna i podyktowana przede wszystkim względami finansowymi.
Nie brakuje jednak obaw związanych z przysłowiową fuzją tych dwóch szkół.

Od 1 stycznia 2011 roku decyzją Rady Powiatu Limanowskiego, IV LO im Stefana Wyszyńskiego zostało włączone do Zespołu Szkół Nr 1 w Limanowej. Starosta Limanowski Jan Puchała tą decyzję tłumaczy względami finansowymi: – Chcemy uratować miejsca pracy, przed zbliżającym się niżem demograficznym – wyjaśnia. – To dobry pomysł, choć nie brakuje obaw związanych z funkcjinowaniem IV LO w ramach Zespołu Szkół Nr 1 – mówią w rozmowie z nami były już Dyrektor IV LO, Stanisław Dębski oraz Eugeniusz Bogacz, Dyrektor popularnego „ekonoma”. Maja Oni jednak nadzieję, że ten eksperyment się powiedzie i przyniesie oczekiwane korzyści zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Po przerwie świątecznej Dyrektor ZSz Nr 1 w Limanowej o włączeniu IV LO do ZSz ma poinformować uczniów obu szkół.

Nie wiadomo na razie jaki los czeka inne szkoły średnie na limanowszczyźnie. Zapewne trudniej będzie się utrzymać tym placówkom, które są zlokalizowane z dala od miast – Limanowej i Mszany Dolnej.

Zobacz również