Bez większych zmian w AMK Limanowa. Jerzy Budacz ponownie wybrany prezesem.

Jerzy Budacz ponownie został wybrany prezesem limanowskiego Auto Moto Klubu. Zmiany zaszły natomiast w składzie zarządu. Limanowski klub już przygotowuje się do największej motoryzacyjnej imprezy w regionie, wyścigu górskiego.

Skład Zarządu:

1) Jerzy Budacz – Prezes AMK Limanowa
2) Bogdan Bukowiec
3) Tomasz Kita – Sekretarz
4) Jan Madziar
5) Piotr Musiał – V-ce Prezes
6) Bogdan Pałka – Skarbnik
7) Marek Sukiennik
8) Leszek Szewczyk
9) Bogumił Talar

Skład Komisji Rewizyjnej:
1) Lucyna Talar
2) Krzysztof Smaga
3) Jan Pyrc

Zobacz również