Budżet miasta uchwalony

Rada Miasta Limanowa jednogłośnie uchwaliła budżet na 2011 rok. Jak przyznają sami radni, budżet ten jest trudny bo konieczność spłaty zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów hamuje realizację inwestycji.

Na inwestycje przeznaczone będzie niespełna pięć milionów złotych. Ponad trzy miliony złotych miasto będzie musiało wygospodarować na spłatę zadłużenia powstałego w skutek zaciągania pożyczek i kredytów. Jak stwierdził burmistrz Limanowej, Władysław Bieda, zaciąganie kolejnych pożyczek z myślą o spłacie dotychczasowego zadłużenia mogłoby wpędzić miasto w pułapkę efektu „kuli śniegowej”. Skromny budżet nie przekreśla w zupełności inwestycji. Jak ustalili radni, ważne jest jednak  pozyskanie funduszy poza budżetowych. Od nich w dużej mierze będzie zależeć powodzenie zaplanowanych na 2011 roku inwestycji. Radni Miasta otrzymali zapewnienie od burmistrza Limanowej, Władysława Biedy, że o takie środki będzie on usilnie zabiegał.  W głosowaniu wszyscy radni opowiedzieli się za przyjęciem zaproponowanego projektu budżetu. Dochody na 2011 rok ustalono na 44 mln 227 tys. złotych. Wydatki wyniosą zaś 44 mln 350 tys. złotych.

 

 

 

Zobacz również