Limanowska policja podsumowuje 2010 rok

Jest lepiej niż w 2009 roku. Wzrasta wykrywalność przestępstw, jest bezpieczniej na drogach. Limanowska policja jest jedną z 10-ciu najlepiej pracujących komend w Małopolsce.

Stan bezpieczeństwa na terenie powiatu limanowskiego za 2010 r.

(RAPORT KPP LIMANOWA)

 Zagrożenie przestępczością

 W 2010 r. w KPP w Limanowej wszczęto 1261 postępowań przygotowawczych  (2009 r. – 1199), uzyskując wskaźnik dynamiki wszczęć 105,2. Analiza danych statystycznych dowodzi, iż na terenie działania limanowskiej jednostki stwierdzono 1894 przestępstw (2009 r. – 2215), osiągając wskaźnik dynamiki 85,5. Wykryto 1 481 przestępstw uzyskując wskaźnik wykrywalności 77,9.

W analizowanym okresie zarzuty popełnienia przestępstwa przedstawiono 854 podejrzanym, z czego wobec 675 skierowano wnioski o sporządzenie aktów oskarżenia,
a wobec 18 zastosowano tymczasowe aresztowanie.

W kategorii przestępstw o charakterze kryminalnym odnotowano ich łącznie 1185 przestępstw stwierdzonych  osiągając wskaźnik dynamiki 91,3.

Przestępstwa kryminalne stanowiły 62,5% ogółu popełnionych.

W tej kategorii dominowały:

kradzieże cudzej rzeczy – 245 czynów (tj. 20,7% przestępstw kryminalnych), wykrywalność na poziomie – 36,3%. kradzieże z włamaniem – 173 czyny (tj. 14,6% przestępstw kryminalnych), wykrywalność na poziomie 26,6%, w tym kradzież samochodu – 4 czyny (tj. 0,3% przestępstw kryminalnych), wykrywalność na poziomie 25,0%. uszkodzenie mienia – 100 czynów (tj. 8,4% przestępstw kryminalnych), wykrywalność na poziomie 35,0%. rozboje i wymuszenia rozbójnicze – 51 czynów, (tj. 4,3% przestępstw kryminalnych), wykrywalność na poziomie 92,2%. oszustwo kryminalne 44 czyny (tj. 3,7% przestępstw kryminalnych), wykrywalność na poziomie 84,4%. bójka lub pobicie – 20 czynów, (tj. 1,6% przestępstw kryminalnych), wskaźnik wykrywalności wyniósł 90,0%. Łącznie w kategorii przestępstw kryminalnych wykryto 792  przestępstwa uzyskując wskaźnik wykrywalności 66,4.  

Zagrożenie przestępczością narkotykową

      W 2010 r. w obszarze działania KPP w Limanowej stwierdzono  188  czynów z ustawy o przeciwdziałaniu  narkomanii.

 Przestępczość nieletnich

      Na terenie powiatu limanowskiego ujawniono 83 nieletnich sprawców, którzy popełnili łącznie 132 czyny karalne.

Dominowały w tym przypadku kategorie:

  • rozboje, kradzież rozbójnicza i wymuszenie rozbójnicze – 32 czyny,
  • przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – 27 czynów,
  • kradzieże cudzej rzeczy – 7 czynów,
  • bójka lub pobicie – 5 czynów,
  • kradzieże z włamaniem – 2 czyny.

 Zagrożenie przestępczością o charakterze gospodarczym

W kategorii przestępstw o charakterze gospodarczym odnotowano 351 przestępstw osiągając wskaźnik dynamiki 63,2. Wykryto 339 przestępstw. 

W tej kategorii dominowały:  fałszerstwa o charakterze gospodarczym – 240 czynów

Wskaźnik wykrywalności wyniósł 100,0%.

Oszustwa o charakterze gospodarczym – 41 czynów
                                               Wskaźnik wykrywalności wyniósł 90,2%

 Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu – 5 czynów

Wskaźnik wykrywalności wyniósł 100,0%

 Zagrożenie przestępczością drogową

      W 2010 roku na drogach powiatu limanowskiego zanotowano ogółem 110 wypadków drogowych w wyniku których 4 osoby poniosły śmierć, a 154 osoby doznały obrażeń ciała. Ponadto zanotowano 906 kolizji drogowych.

 Porównując powyższe dane do analogicznego okresu roku ubiegłego zanotowano:

– spadek wypadków drogowych o 18,  2009 r. – 128

– spadek osób zabitych o 12,                2009 r. – 16

– spadek osób rannych o 29,                 2009 r. – 183

– spadek kolizji drogowych o 76.          2099 r. – 982

 Występowanie zagrożeń drogowych

WYPADKI

 miasto Limanowa wzrost z 13 na 17 w 2010 r.

gmina Limanowa spadek z 23 na 21 w 2010 r.

gmina Laskowa wzrost z 5 na 8 w 2010 r.

 miasto Mszana Dolna spadek z 16 na 11 w 2010 r.

gmina Mszana Dolna spadek z 24 na 19 w 2010 r.

gmina Niedźwiedź spadek z 8 na 2 w 2010 r.

 gmina Tymbark wzrost  z 3 na 13 w 2010 r.

gmina Dobra spadek z 12 na 5 w 2010 r.

gmina Jodłownik spadek z 9 na 4 w 2010 r.

na terenie gminy Słopnice nie odnotowano wypadków drogowych.

 Gmina Łukowica wzrost z 4 na 7 w 2010 r.

Gmina Kamienica spadek z 8 na 3 w 2010 r.

KOLIZJE DROGOWE

Miasto Limanowa spadek z 251 na 230 w 2010 r.

Gmina Limanowa spadek z 134 na 133 w 2010 r.

Gmina Laskowa spadek z 40 na 32 w 2010 r.

Miasto Mszana Dolna spadek 137 na 115 w 2010 r.

Gmina Mszana Dolna spadek 123 na 118 w 2010 r.

Gmina Niedźwiedź spadek z 27 na 20 w 2010 r.

Gmina Tymbark wzrost z 77 na 92 w 2010 r.

Gmina Dobra spadek z 76 na 53 w 2010 r.

Gmina Jodłownik wzrost z 33 na 34 w 2010 r.

Gmina Słopnice spadek z 15 na 14 w 2010 r.

Gmina Łukowica wzrost z 23 na 33 w 2010 r.

Gmina Kamienica spadek z 46 na 32 w 2010 r.

 Sprawcami wypadków drogowych w przeważającej mierze byli kierowcy pojazdów, którzy spowodowali łącznie 77 wypadków drogowych. Osoby piesze spowodowały
20 wypadków co stanowi 18,2% ogólnej ich liczby.

Najczęstszą przyczyną powstawania wypadków było m.in.

Ø        niedostosowanie prędkości do istniejących warunków,

Ø        błędy pieszych,

Ø        wymuszenie pierwszeństwa przejazdu,

Ø        nieprawidłowe wykonywanie manewrów,

Ø        nieudzielanie pierwszeństwa pieszym.      

Do najniebezpieczniejszych dróg na terenie powiatu limanowskiego w okresie 2010 roku należy zaliczyć drogę krajową nr K-28. Zanotowano na niej ogółem:

30 wypadków drogowych tj. 27,2% ogólnej liczby wypadków;

2 osoby poniosły śmierć tj. 50,0% ogólnej liczby zabitych;

39 osób doznało obrażeń ciała tj. 25,0% ogólnej liczby rannych oraz

zanotowano 278 kolizji drogowych tj. 30,7% ogólnej liczby kolizji drogowych

Nietrzeźwi kierujący      

      W okresie 2010 r. z udziałem  nietrzeźwych uczestników ruchu zanotowano 14 wypadków  drogowych i 32  kolizje tj.12,7% ogólnej liczby wypadków i 3,5% kolizji drogowych.

           Ujawniono 316 nietrzeźwych kierujących.

 Mandaty karne

 W minionym roku policjanci KPP w Limanowej nałożyli 8 277 mandatów karnych na kwotę 1.317.095 zł skierowano 811 wniosków u ukaranie do Sądu oraz zastosowano 5 136 pouczeń.

Działania policji drogowej

 Policja drogowa w 2010 r. aktywnie realizowała:

*      Działania „Alkohol i Narkotyki”, „Pasy”, „Foteliki”, „Bezpieczny weekend” „Prędkość” – uwzględniając potrzebę eliminowania niekorzystnych zjawisk w ruchu drogowym oraz realne zagrożenia uczestników ruchu drogowego.

Prowadzono również szereg inicjatyw ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży:

*      „Bezpieczne Ferie 2010”; „Bezpieczne Wakacje”, „Bezpieczna droga do szkoły”;

*      „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”;

*      organizowano turnieje „Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”
i „Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny”
– w ramach eliminacji powiatowych;

*      prowadzono aktywną działalność profilaktyczno – informacyjną;

Systematycznie prowadzono przegląd dróg pod kątem prawidłowości oznakowania i stanu  infrastruktury poprzez realizację zadań w ramach wiosennej i jesiennej lustracji dróg.

Interwencje

 W 2010 roku funkcjonariusze KPP w Limanowej oraz podległych jednostek przeprowadzili łącznie 9043 różnego typu interwencji.

Spośród wszystkich przeprowadzonych w 2010 roku interwencji 877 (2009 r. – 796) miało charakter interwencji domowych w tym dotyczących przemocy w rodzinie 482
(2009 r. – 447). Niebieską Kartę wdrożono w 355 rodzinach.

Wśród sprawców przemocy dominują mężczyźni – w minionym roku było ich 464 (2009 r.-  414). Odnotowano spadek udziału kobiet jako sprawców w powyższych interwencjach ich liczba sięga 24 (2009 r. – 35).  

Łącznie zainteresowaniem i pomocą Policji objęto 984  (1021)  osoby doznające przemocy 
w tym  475  (488)   kobiet, 123  (108) mężczyzn,  386 (465) małoletnich obecnych na miejscu interwencji.

Zobacz również