Mniej pieniędzy na aktywizację bezrobotnych

W tym roku PUP przeznaczy mniej pieniędzy na staże, szkolenia i aktywizację zawodową osób bezrobotnych, w tym również na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Powód jest jeden, oszczędności i cięcia w ministerstwie pracy.

Urząd pracy w dalszym ciągu czeka na decyzję Ministra Pracy. Prawdopodobniej sprawa pieniędzy na aktywizację bezrobotnych rozstrzygnie się już niebawem. Miniony 2010 rok był jak na razie rekordowym jeżeli chodzi o aktywizację zawodową, zwłaszcza wśród młodych ludzi, którzy odbywali staże w firmach i instytucjach. Wielu z nich zakładało również własną działalność gospodarczą.
Marek Młynarczyk, pełniący obowiązki dyrektora powiatowego urzędu pracy przyznaje, że w tym roku będą większe obostrzenia jeżeli chodzi o rozpatrywanie złożonych już wniosków. Staże będą się odbywały przede wszystkim w firmach, w których pracodawcy będą oferowali zatrudnienie. Również na rozpoczęcie działalności gospodarczej, bezrobotny dostanie 14, a nie jak do tej pory 18 tysięcy złotych. Bezrobocie w powiecie limanowskim na koniec grudnia 2010 roku wg statystyk GUS wynosiło 19,5 procent Tym samym około 10 tysięcy osób, w powiecie limanowskim nie pracuje. Blisko 2 tysiące z nich, to te, które nie przekroczyły 25 roku życia.

Zobacz również