Mundurowi oceniają bezpieczeństwo w Gminie Mszana Dolna

Policja, strażacy i strażnicy gminni zaprezentowali rezultaty swojej pracy z minionego roku. Okazją do tego była Sesja Rady Gminy Mszana Dolna.

W 2010 policjanci KP Mszana Dolna odnotowali 669 przestępstw. Dla porównania w 2009 roku było ich 414.

Zmiany  w stanie zagrożenia przestępczością – 2010/2009

Kradzieże (w tym kradzieże samochodów) – 115/59

Włamania  – 44/18

Bójki i pobicia  – 6/6

Oszustwa – 18/21

Wypadki drogowe – 32/48

Inne – 452*/262 (W kategorii inne w roku 2010 zawierają się 233 przypadki fałszerstw wniosków do ARR).

Odnotowano również wzrost przestępstw o charakterze kryminalnym -  319/301

Liczba przestępstw stwierdzonych, popełnionych przez nieletnich – 52

Rozboje – 30

Bójka lub pobicie – 3

Przestępstwa narkotykowe – 1

Włamania – 1

Inne – 17

Policjanci KP Mszana Dolna w minionym roku ukarali mandatami  639 uczestników ruchu.  Zatrzymali 47 nietrzeźwych kierowców. Na obszarze podlegającym funkcjonariuszom z Mszany Dolnej działali również policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KPP Limanowa. Ukarali oni mandatami 666 kierowców zatrzymując przy tym 60 nietrzeźwych.

Przestępczość w poszczególnych jednostkach samorządtu terytorialnego 2010/2009

Miasto Mszana Dolna 234/172

Gmina Mszana Dolna 360/140

Gmina Niedźwiedź 75/102

Referat KP Mszana Dolna wszczął w ubiegłym roku 370 postępowań przygotowawczych. Wykrywalność w prowadzonych sprawach wyniosła 82,1% ( średnia w powiecie: 77,9% średnia w województwie: 66,1)

Zobacz również