Patalita otwiera biuro poselskie w Mszanie Dolnej

W Mszanie Dolnej przy ulicy Starowiejskiej 39 swoje biuro poselskie uroczyście otwarł Tadeusz Patalita. Na otwarciu biura poselskiego nie mogło zabraknąć działaczy i sympatyków Platformy Obywatelskiej.

– To biuro jest do dyspozycji wszystkich, którzy będą chcieli załatwić jakąś sprawę – mówił, w krótkim przemówieniu Patalita. Mam nadzieję, że otwierając swoje biuro w tym miejscu, w Mszanie Dolnej bedę bliżej swoich wyborców. Na otwarciu biura poselskiego nie zabrakło partyjnych kolegów Tadeusza Patlity. Byli również jego koledzy z ławy poselskiej, Andrzej Gut – Mostowy czy Andrzej Czerwiński. Ten ostatni mówił, o początkach PO na terenach powiatu limanowskiego: – Pamiętam początki Platformy Obywatelskiej na limanowszczyźnie. To był dobry krok z naszej strony kiedy, zaproponowaliśy Tadeuszowi budowę PO na tym terenie. Mam nadzieję, że mój kolega z ławy poselskiej w zbliżających się wyborach wygra mandat poselski dla ziemi mszańskiej i limanowskiej. Z kolei Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa w samych superlatywach wypowiwdał się na temat zdolności samorządowych posła PO. Oferował jednocześnie pomoc i wsparcie przy ważnych dla Mszany Dolnej i Limanowej inwestycjach. – Cieszymy się, że mamy trzech posłów ziemi limanowskiej. Co prawda Pan Patalita mandat poselski będzie sprawował najkrócej, ale życzymy mu, My samorządowcy ziemi limanowskiej wszystkiego dobrego – konkludował Franciszek Dziedzina, Z-ca Starosty Limanowskiego. Na otwarciu biura poselskiego, był również obecny niedawny kontrakndydat Patality w wyborach na Wójta Mszany Dolnej – Bolesław Żaba. Natomiast zabrakło burmistrza Mszany Dolnej, Tadeusza Filipiaka, który wcześniej na łamach jednego z lokalnych portali zbojkotował otwarcie biura poselskiego T. Patality.

Zobacz również