REH MED otrzymał rehabilitację

Małopolski NFZ zdecydował o przyznaniu kontraktu limanowskiemu REH MED-owi.

Sukcesem zakończyła się sprawa zakontraktowania limanowskiej placówki rehabilitacyjnej Reh Med. Decyzja o przyznaniu kontraktu zapadła 31 stycznia. – Kontrakt jest mniejszy niż ten o który wnioskowaliśmy – mówi Monika Jurek, współwłaścicielka Reh Med-u. – Jesteśmy jednak zadowoleni z tego że NFZ pozytywnie rozpatrzył nasze odwołanie – dodaje.

Jak już informowaliśmy, NFZ pod koniec ubiegłego roku odmówił przyznania kontraktu tej placówce. Wtedy Małoposlki NFZ tłumaczył, że wniosek złożony przez Reh Med był niekompletny i posiadał błędy w druku.

Reh Med jest jedną z prężniej działających jednostek rehabilitacyjnych w naszym regionie. W 2010 roku przychodnia przyjęła ponad cztery tysiące pacjentów. Z usług przychodni korzystają nie tylko mieszakańcy Limanowej. Gro pacjentów Reh Med-u, to również pacjenci szpitala w Limanowej.


Zobacz również