Powiat stawia na partnerstwo

W Starostwie Powiatowym odbyła się konferencja poświęcona projektowi Partnerstwa Lokalnego na Rzecz Rozwoju Gospodarczego Powiatu Limanowskiego. Do udziału w niej zaproszono m.in. lokalnych przedsiębiorców i samorządowców.

Program Partnerstwa Lokalnego na Rzecz Rozwoju Gospodarczego Powiatu Limanowskiego jest współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej. Celem Projektu jest utworzenia partnerskiego systemu zarządzania zmianą gospodarczą w Powiecie Limanowskim do lipca 2012 z udziałem 20 podmiotów lokalnych (Członków Partnerstwa).

Cele szczegółowe:
1. Dostarczenie informacji podmiotom lokalnym nt. potencjału społeczno-gospodarczego powiatu i prognoz zachodzących zmian gospodarczych,
2. Opracowanie w partnerstwie Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą Powiatu Limanowskiego i edukacyjne wsparcie podmiotów lokalnych w kontekście jej wdrożenia,
3. Wypracowanie w partnerstwie projektów w obszarach strategicznych,
4. Upowszechnienie wyników badań i analiz oraz metodyki opracowania i wdrażania strategii jako wzorzec prac nad SZZG,
5. Promocja procesów i instrumentów zarządzania zmianą gospodarczą w Powiecie limanowskim oraz zwiększenie rozpoznawalności inicjatyw podejmowanych przez podmioty działające w partnerstwie.

Projekt ma charakter badawczo szkoleniowy. Badania ankietowe w pierwszych etapach realizacji projektu pozwolą na przeanalizowanie procesów i determinant wpływających na zmianę struktury gospodarczej powiatu limanowskiego.Kolejne etapy projektu to zawiązanie partnerstwa lokalnego 20 różnych podmiotów oraz udział tych podmiotów w tworzeniu strategii zarządzania zmianą gospodarczą. Następnie Beneficjenci Ostateczni wezmą udział w szeregu warsztatów i seminariów oraz uzyskają wsparcie edukacyjne. Źródło: www.limanowa.itk.krakow.pl

 

Zobacz również