Uchwały o odwołaniu nie podjęto… bo na sesji zabrakło radnych

Uchwały o odwołaniu radnych nie podjęto bo nie stawili się na sesji. Teraz ruch należy do Stanisława Kracika, Wojewody Małopolskiego.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym radni nie mogą prowadzić samodzielnie działalności gospodarczej lub z innymi osobami , z wykorzystaniem mienia komunalnego Gminy w której radny uzyskał mandat. Nie mogą również zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem przy prowadzeniu tego typu działalności. Podjęcie uchwały przez Radę Miasta powoduje wygaśnięcie mandatu i pozbawienie funkcji radnego. Radni których dotyczy ta sprawa nie pojawili się jednak na czwartkowej sesji Rady Miasta Mszana Dolna. Uchwała o wygaśnięciu ich mandatu będzie podjęta najprawdopodobniej na następnej sesji.

 

Zobacz również