"Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem."

Wielki Czwartek kończy 40-dniowy okres Wielkiego Postu i jednocześnie rozpoczyna Triduum Paschalne, czyli trzy dni poprzedzające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Wielki Czwartek upamiętnia ostatnią wieczerzę podczas której Jezus ustanowił sakrament eucharystii i kapłaństwa. Czytany tego dnia fragment Ewangelii św. Jana ukazuje służebną postawę Jezusa Chrystusa który uświadamia tym samym swym uczniom iż miłość bliźniego powinna przejawiać się w czynach, nie zaś w deklaracjach. Refleksjami na temat Wiekiego Czwartku podzielił się z nami Proboszcz Parafii Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej, ks. dr Wiesław Piotrowski.

Zobacz również