Nie dla kandydatury Piotra Potaczka do rady Społecznej przy SP ZOZ

Rada miasta w Mszanie Dolnej nie zaakceptowała kandydatury Piotra Potaczka, do Rady Społecznej przy SP ZOZ. Tę kandydaturę zaproponował Stanisław Kracik Wojewoda Małopolski.

Burmistrz Mszany Dolnej Tadeusz Filipiak, uważa, że kandydatura ta miała podtekst polityczny. – Śmiem wątpić czy Pan Piotr Potaczek ma odpowiednie kwalifikiacje, aby zasiadać w Radzie Społecznej przy SP ZOZ. Sam zainteresowany nie zgadza się z argumentami Burmistrza Filipiaka. – Mam wykształcenie ekonomiczne, jestem biegłym rewidentem, kontrolowałem również placówki służby zdrowia – ripostuje Piotr Potaczek. Choć w tej sprawie wojewoda nie musi brać pod uwagę zdania Rady Miasta, przysługuje mu bowiem prawo obsadzenia jednego miejsca, to jak widać sprawa ta wzbudza dość duże kontrowersje. W Radzie Społecznej przy SP ZOZ w Mszanie Dolnej zasiada 7 osób. Jej członkowie zajmują się polityką zdrowotną, mają również wpływ na, to jaki sprzęt będzie zakupiony do danej placówki służby zdrowia. Rada Miasta wysłała wojewodzie małopolskiemu do rozważenia kandydaturę Marka Hubera. Wojewoda jak na razie nie odniósł sie do tej propozycji.

Reporter: Monika Antosz-Grodzicka

 

 

Zobacz również