"O większego trudno zucha, jak był Stefek Burczymucha…"