500 tys. zł na budowę świetlicy w Koszarach

500 tys. zł otrzymał Caritas Diecezji Tarnowskiej na budowę świetlicy integracyjnej w Koszarach koło Limanowej. Decyzję o przekazaniu pieniędzy na ten cel podpisał Wojewoda Małopolski, Stanisław Kracik.

Budowa świetlicy i ogniska przedszkolnego w Koszarach to projekt, który ma służyć integracji społeczności romskiej z mieszkańcami Koszar. W placówce, prowadzonej i zarządzanej przez Caritas, odbywać się będą zajęcia dla dzieci i młodzieży, swoje miejsce znajdą tam też logopeda i poradnia psychologiczno-pedagogiczna.

Młodzież która nie raz nie ma co zrobić z wolnym czasem mogła by tam mieć zajęcie, spędzając tam w sposób pożyteczny czas – mówi ks. Stanisław Opocki, Krajowy Duszpasterz Romów, który zabiegał o budowę świetlicy w Koszarach.

W roku ubiegłym na pierwszy etap inwestycji Caritas Diecezji Tarnowskiej otrzymała 200 tys. zł. Pieniądze pochodzą z Programu na rzecz społeczności romskiej prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na rzecz społeczności romskiej w Małopolsce przeznaczono w tym roku ponad 3,2 mln zł. Z tych pieniędzy będą finansowane inicjatywy pomagające w integracji Romów, m. in. szkolenia asystentów romskich i nauczycieli wspomagających, warsztaty edukacyjne, obozy letnie dla dzieci i młodzieży, inicjatywy artystyczne, działalność świetlic i ośrodków terapeutycznych.

 

 

 

Zobacz również