Limanowski Bank Spółdzielczy wchodzi na giełdę

31 maja Limanowski Bank Spółdzielczy zadebiutuje na Giełdzie Papierów Wartościowych. W sumie wartość wszystkich wyemitowanych obligacji wynosić będzie około 10 milionów złotych.

– To na pewno podnosić będzie prestiż banku, ponieważ będzie on poddany ocenie szerszego gremium – mówi Adam Dudek, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej – Obecnie mamy w perspektywie wejście tzw. „regulacji bazylea 3”, które obowiązywać będą banki już od 2013 roku. W w związku z tym że ten przepis ma wejść w życie bank chce się dobrze do tego przygotować dlatego zdecydował się wyemitować obligacje skarbowe. W sumie wartość wszystkich wyemitowanych obligacji wynosić będzie około 10 milionów złotych. Wartość jednej – tysiąc złotych. Oprócz Banku Spółdzielczego z Limanowej, na giełdzie tego samego dnia zadebiutują również Banki Spółdzielcze z Płońska i Skierniewic.

Zobacz również