Nie będzie zwolnień w MZGK. Powstanie spółka komunalna

Nie potwierdziły się pogłoski o zwolnieniach w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Limanowej. Zakład najprawdopodobniej będzie przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Nie potwierdziły się pogłoski o zwolnieniach w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Limanowej. Faktem jest jednak to że MZGK musi się przekształcić.

Nasze działania zmierzają do tego aby nie doprowadzić do sytuacji w której trzeba będzie ten zakład ograniczać, dokonywać zwolnień bo nie mamy aż tak wiele zleceń na terenie miasta które ten zakład mógłby wykonywać – mówi Władysław Bieda, Burmistrz Limanowej, .

MZGK jako zakład budżetowy, swoje usługi może świadczyć wyłącznie dla miasta. Nie może startować w przetargach na budowę dróg czy sieci kanalizacyjnych realizowanych poza Limanową. Miasto nie jest w stanie wykorzystać dużego potencjału MZGK, stąd też pojawił się pomysł aby przekształcić go w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Byłaby to spółka komunalna, czyli spółka miasta. Miasto byłoby jej właścicielem. Natomiast to przekształcenie spowoduje to że Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej będzie mógł świadczyć usługi na zewnątrz –  dodaje burmistrz Bieda.

Obecnie MZGK zatrudnia 150 pracowników. Propozycję przekształcenia zakładu w spółkę komunalną burmistrz przedstawi Radzie Miasta na najbliższej sesji.

Zobacz również