Elektroniczna platforma dla małoposkiej policji zacznie działać już za dwa lata

Marek Sowa, Marszałek Małopolski przyznał małopolskiej policji ponad 33 mln zł. unijnej dotacji na stworzenie elektronicznej platformy komunikacji. Pieniądze pochodzą z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Małopolska zajmuje 6 miejsce w kraju jeśli chodzi o liczbę przestępstw. Obecnie jej wykrywalność jest na poziomie ponad 63%. Najgorzej wypada aglomeracja krakowska, gdzie notuje się ich najwięcej. By usprawnić zarządzanie i przepływ informacji pomiędzy małopolskimi jednostkami policji zlokalizowanymi w aż 117 miejscach powstaje nowoczesna platforma elektronicznej komunikacji. Policja zakupi profesjonalny systemy: translacji językowej, elektronicznej wymiany dokumentów i rejestrów spraw oraz infomaty z dostępem do informacji o bezpieczeństwie publicznym i działalności małopolskiej policji.

 Elektroniczna Platforma ma zacząć działać już za 2 lata.

Opis filmu: www.policyjni.pl

Różnych pijanych kierowców spotykają w swojej karierze policjanci, ale taki widok z pewnością nie należy do powszechnych. Oczom amerykańskiego funkcjonariusza ukazała się najpierw kosiarka kierowana przez mężczyznę popijającego piwo, a zaraz za nią 10 wózków sklepowych z „zakupami” – głównie piwem.

Na kilkakrotne wezwania do zatrzymania się „kierowca” początkowo krzyczy tylko „Co?!”. W końcu chyba zaczyna rozumieć i zatrzymuje pojazd. Próbuje wyjaśnić policjantowi, że jedzie na imprezę, ale ten szybko ściąga go z kosiarki i zaczyna przeszukiwać.

Zobacz również