Młodzież z Gimnazjum w Sadku-Kostrzy planuje inwestycje w swojej gminie

Jak sprawić, aby gmina była jeszcze bardziej atrakcyjna turystycznie? Na to pytanie chcą odpowiedzieć uczniowie Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Sadku-Kostrzy (gm. Jodłownik). Uczniowie uczestniczą w konkursie „Zielony Wizjoner”.

Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID – Warszawa w ramach programu „Dialog, kompromis, partycypacja społeczna – edukacja w szkole na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin na obszarach chronionych” zorganizowało konkurs „Zielony Wizjoner”, do którego przystąpiła jako jeden z pięćdziesięciu zespołów grupa uczniów z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sadku-Kostrzy. Zadaniem uczestników projektu jest przygotowanie konsultacji społecznych wokół wymarzonej inwestycji w swojej gminie. W pracy nad projektem uczniowie korzystają z nowoczesnego narzędzia do geowizualizacji w internecie – portal Geokonsultacje+ (www.geokonsultacje.edu.pl), który został udostępniony przez organizatora konkursu. Dzięki temu portalowi uczestnicy projektu będą mogli zaprezentować autorski pomysł swojej inwestycji marzeń wykorzystując mapę i specjalny formularz, który umożliwi zbieranie komentarzy i opinii wszystkich zainteresowanych.

Zadaniem młodzieży jest podjęcie współpracy z lokalną społecznością, przedstawicielami władz samorządowych oraz instytucjami zarządzającymi obszarami chronionymi w celu pozyskania opinii i komentarzy na temat własnego pomysłu.Informacje na portalu są dostępne dla każdego zainteresowanego. Można tam zobaczyć projekt inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi, np. na temat lokalizacji przedsięwzięcia.

Zespół rozpoczął swoje prace od wyboru inwestycji marzeń. Wśród wielu pomysłów zwyciężyła propozycja budowy tarasu widokowego na górze Kostrzy i trasy rowerowej prowadzącej na szczyt. Zdaniem uczniów taka inwestycja znacząco wpłynęłaby na atrakcyjność turystyczną naszego terenu, mogłaby również przyczynić się do rozwoju agroturystyki i promocji gminy.

Grupa uczniów prowadzi obecnie konsultacje w tej sprawie. Urzędnicy oraz przedstawiciele różnych instytucji do których zwracają się uczestnicy programu ze swoimi problemami z chęcią udzielają im pomocy i wsparcia. Ideą konkursu jest zainteresowanie uczniów, nauczycieli oraz mieszkańców najbliższą okolicą oraz zaangażowanie ich w życie lokalnych społeczności. Być może współpraca z władzami samorządowymi pozwoli także na wypracowanie dobrych praktyk w zakresie prowadzenia konsultacji społecznych w gminie.

Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zapraszamy wszystkich na stronę internetową www.geokonsultacje.edu.pl gdzie w zakładce geoportal można zamieszczać swoje komentarze i opinie. 

 

 

Zobacz również