V Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła Polskiego w Szczyrzycu