Nagroda dla Powiatu Limanowskiego

Powiat Limanowski został uhonorowany Nagrodą Platynowej Płyty Chodnikowej. Wyróżnienie przyznano za wybudowanie 0,15 mb chodnika na 1 mieszkańca. Koszt inwestycji budowy chodników i poboczy wyniósł 11220 000 zł

29 czerwca br. w siedzibie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski odbyło się uroczyste wręczenie tytułów w ramach „Konkursu Bezpieczne Drogi w Małopolsce – Budujemy Chodniki i Ścieżki Rowerowe”. W tym roku Powiat Limanowski zajął I miejsce i tytuł- NAJLEPSZY POWIAT W 2010 ROKU, a tym samym otrzymał Platynową Płytę Chodnikową, którą  w trakcie uroczystości odebrali Jan Puchała Starosta Limanowski i Marek Urbański Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej.

 (…)Myślę, że Powiat Limanowski po raz kolejny udowodnił, że jest w ścisłej czołówce jeśli chodzi o inwestycje drogowe. Jest to nasz kolejny spektakularny sukces, ponieważ na przestrzeni ostatnich trzech lat odnotowaliśmy progresję o ponad 300 % w inwestycjach drogowych, budując w sumie 18 293 mb chodników za kwotę 11 220 tys. zł. i 77 000 mb poboczy o średniej szerokości 0,75 mb za kwotę 723 tys. zł (…)– mówił Starosta Limanowski Jan Puchała(…)Bardzo się cieszę, że otrzymaliśmy Platynową Płytę i tytuł –Najlepszy Powiat w 2010 roku, ponieważ dzięki temu wiemy, że nasze działania są dostrzegane nie tylko na terenie powiatu limanowskiego, ale również Małopolsce. Oczywiście mamy świadomość dalszych potrzeb w tym zakresie, dlatego idąc z duchem czasów zdecydowaliśmy się na zastosowanie także nowoczesnych urządzeń dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, mam tu na myśli montaż barier energochłonnych o łącznej długości ponad 5000 mb, czy niekonwencjonalne przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną, oraz pasami akustycznymi z masy grubowarstwowej.(…)-mówił Starosta Jan Puchała podczas rozdania.

Wyróżnienia tegorocznym laureatom wręczali Kazimierz Barczyk – Prezes Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski a także Grzegorz Stech – Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

TEGOROCZNI LAUREACI TYTUŁÓW:
NAJLEPSZY POWIAT W 2010 r.

I Miejsce: PLATYNOWA PŁYTA CHODNIKOWA

POWIAT LIMANOWSKI za wybudowanie 0,15 mb chodnika na 1 mieszkańca powiatu, całkowity koszt inwestycji poniesionych na budowę chodników i poboczy wyniósł 11220 000 zł – Starosta Jan Puchała, Tomasz Krupiński Przewodniczący Rady Powiatu

II Miejsce: ZŁOTA PŁYTA CHODNIKOWA

POWIAT CHRZANOWSKI za wybudowanie 0,09 mb chodnika na 1 mieszkańca powiatu, całkowity koszt inwestycji poniesionych na budowę chodników i poboczy wyniósł 5 999 758 zł Starosta Adam Potocki, Andrzej Uryga Przewodniczący Rady Powiatu

III Miejsce: SREBRNA PŁYTA CHODNIKOWA

POWIAT BOCHEŃSKI za wybudowanie 0,06 mb chodnika na 1 mieszkańca powiatu, całkowity koszt inwestycji poniesionych na budowę chodników i poboczy wyniósł4 881890 zł- Starosta Jacek Pająk, Aleksander Rzepecki Przewodniczący Rady Powiatu


NAJLEPSZA GMINA W 2010 r.

I Miejsce: PLATYNOWA PŁYTA CHODNIKOWA

WIELKA WIEŚ za wybudowanie 0,63 mb chodników na 1 mieszkańca gminy, całkowity koszt inwestycji poniesionych na budowę chodników i poboczy wyniósł 5712 297.98 zł -Wójt Tadeusz Wojtowicz, Krystyna Sułko Przewodnicząca Rady Gminy

II Miejsce: ZŁOTA PŁYTA CHODNIKOWA

BOBOWA za wybudowanie 0,36 mb chodnika na 1 mieszkańca gminy, całkowity koszt inwestycji poniesionych na budowę chodników i poboczy wyniósł 1523 814 zł.

Burmistrz Wacław Ligęza, Stanisław Siedlarz Przewodniczący Rady Miasta

III Miejsce: SREBRNA PŁYTA CHODNIKOWA

SUŁOSZOWA za wybudowanie 0,33 mb na 1 mieszkańca gminy, całkowity koszt inwestycji poniesionych na budowę chodników i poboczy wyniósł 1201272 zł.

Wójt Stanisław Gorajczyk, Kazimierz Pasternak Przewodniczący Rady Gminy

Dodatkowo wręczono tytuł: SAMORZĄD PRZYJAZNY ROWERZYSTOM W 2010 r., który otrzymał POWIAT BOCHEŃSKI za wybudowanie 1445 m ścieżek rowerowych.


 


Zobacz również