Prezentacja Dorobku Kulturalnego Gminy Limanowa już w najbliższą niedzielę!

Kowalstwo, rzeźbiarstwo, wikliniarstwo , bibułkarstwo, haft, malarstwo – m.in. takie dawne profesje zobaczyć można będzie podczas uroczystości pn. „Prezentacja Dorobku Kulturalnego Gminy Limanowa – ukazanie ginących zawodów”

Prezentacja połączona będzie z „XIII Gminnym Przeglądem Dorobku Kulturalnego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Limanowa”. Impreza będzie miała miejsce przy Zespole Szkół w Męcinie.

W ramach Lokalnej Grupy Działania w zakresie małych projektów – działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 złożony został wniosek na organizację tego typu uroczystości, której głównym celem jest zachowanie od zapomnienia dawnych, zanikających już obecnie zawodów, którymi mimo upływu lat parają się twórcy z terenu gminy Limanowa, a także popularyzacja wiedzy o starych zawodach wiejskich wśród mieszkańców gminy oraz turystów, którzy będą brać udział w uroczystości. Dziedzictwo kulturowe wsi polskiej jest jednym z najważniejszych elementów tożsamości Polaków. Obyczaje ludowe, kultura materialna i niematerialna, architektura wiejska do dziś kształtują to, co nazywamy polskością.

Uczestnicy uroczystości będą mieli możliwość osobistego poznania na miejscu przedstawicieli poszczególnych zanikających profesji oraz zaobserwować w praktyce jak wykonywany jest dany zawód – mówi Wójt Gminy Limanowa Władysław Pazdan.

Program uroczystości:

– godz. 14.00 – występ Zespołu Regionalnego „Mali Męcinianie” działającego przy Zespole
Szkół w Męcinie

– oficjalne otwarcie uroczystości przez władze gminy Limanowa

– przedstawienie artystów z terenu gminy, reprezentujących ginące zawody, oraz rozpoczęcie Przeglądu KGW, w ramach którego odbędą się cztery konkursy: konkurs potraw regionalnych, konkurs pieśni ludowych, konkurs tradycyjnych scenek obyczajowych i konkurs plastyki obrzędowej. Członkinie Kół Gospodyń

– występ uzdolnionych artystycznie dzieci z terenu gminy Limanowa

– występ Teatru Iluzji z Krakowa

– pokaz Szkoły Tańca „Flight Academy” z Limanowej

– godz. 20.00 – występ Zespołu „Wawele” z Krakowa.

Na wszystkich uczestników uroczystości zarówno tych młodszych, jak i starszych czeka wiele dodatkowych atrakcji i niespodzianek. Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców gminy Limanowa oraz turystów do spędzenia tego niedzielnego lipcowego popołudnia w Męcinie.
Zobacz również