Prezentacja Dorobku Kulturalnego Gminy Limanowa

W Męcinie odbyła się Prezentacja Dorobku Kulturalnego Gminy Limanowa. Impreza odbywała się pod hasłem ukazania ginących zawodów. Każdy mógł zatem bliżej zapoznać się z tajnikami kowalstwa, haftu czy też wikliniarstwa.

W ramach Lokalnej Grupy Działania w zakresie małych projektów  - działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013złożony został wniosek na organizację tego typu uroczystości, której głównym celem jest zachowanie od zapomnienia dawnych, zanikających już obecnie zawodów, którymi mimo upływu lat parają się twórcy z terenu gminy Limanowa, a także popularyzacja wiedzy o starych zawodach wiejskich wśród mieszkańców gminy oraz turystów, którzy będą brać udział w uroczystości. Dziedzictwo kulturowe wsi polskiej jest jednym z najważniejszych elementów tożsamości Polaków. Obyczaje ludowe, kultura materialna i niematerialna, architektura wiejska do dziś kształtują to, co nazywamy polskością. 

Podczas prezentacji odbyły się cztery konkursy: potraw regionalnych, pieśni ludowych, tradycyjnych scenek obyczajowych i plastyki obrzędowej. Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich przez cały czas trwania imprezy serwowały różne regionalne przysmaki

Na scenie zaprezentowali się m.in.: Zespół Regionalny „Mali Męcinianie”. Teatr Iluzji z Krakowa oraz grupa taneczna Flight Academy. Podczas wieczornego koncertu wystąpił zaś zespół Wawele z Krakowa.

Zobacz również