86 milionów złotych na odnowę wsi

Prawie 86 mln zł z Unii Europejskiej – tyle trafi do małopolskich gmin na odnowę wsi. Zarząd Województwa rozdzielił dotacje na realizację ponad 250 projektów. Pieniądze te trafią m.in do powiatu limanowskiego.

Pieniądze na odnowę wsi zostaną przyznane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Stanisław Sorys, członek Zarządu Województwa Małopolskiego, przekaże dziś w Nowym Sączu lokalnym samorządowcom umowy na dofinansowanie inwestycji.

Z puli tych środków prawie 7 mln zł trafi do powiatu limanowskiego i gorlickiego, a blisko 12 mln zł otrzyma powiat nowosądecki.

Pieniądze pójdą na odnowę zabytkowej zabudowy wiejskiej, modernizację chodników, placów zabaw, parków i miejscowych rynków. Na unijne wsparcie mogły liczyć m.in. gminy, instytucje kultury i organizacje pozarządowe.

Zobacz również