Kłodne jak nowe…rok po katastrofie

Rok po katastrofalnym w skutkach osunięciu ziemi w Kłodnem Zniszczone gospodarstwa 25 rodzin odtworzono dzięki wsparciu gminy, budżetu państwa i BIK które przekazało na ten cel darowiznę w wysokości pół miliona złotych.

Inicjatywa BIK, które samo zgłosiło się do nas oferując wsparcie, była dla powodzian bardzo ważna, przede wszystkim w wymiarze emocjonalnym. Pokazała, że ktoś przejmuje się nieszczęściem, jakie spotkało tą miejscowość i jest szansa na powrót do normalności – mówi Teresa Zabramny, Prezes Limanowskiej Akcji Charytatywnej, która organizowała pomoc dla poszkodowanych. – Gdyby nie to, że tak szybko otrzymaliśmy pomoc, nie wiem, czy mieszkańcy Kłodnego byliby w stanie psychicznie udźwignąć tą tragiczną sytuację.

Latem 2010 roku Polskę nawiedziła fala powodzi. Przelewająca się przez wały woda i osuwająca się ziemia wyrządziły katastrofalne szkody, z którymi do dziś walczą mieszkańcy zalanych terenów. W miejscowości Kłodne, znajdującej się na terenie gminy Limanowa, w województwie małopolskim w wyniku osuwania się ziemi zburzonych zostało 19 budynków. Z kolejnych 112 wysiedlono wówczas 434 osoby. Obszar osuwiska objął ok 100 ha.

Zobacz również