Ochotnicy z Kasiny w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym

W obecności Komendanta Głównego PSP generała Wiesława Leśniakiewicz i Wojewódzkiego Komendanta PSP w Krakowie – st. brygadiera Andrzeja Mroza jednostka OSP w Kasinie Wielkiej została włączona do KS Ratowniczo – Gaśniczego.

 W uroczystości wzięli udział, poseł na Sejm RP poprzedniej kadencji, a zarazem orędownik włączenia jednostki z Kasiny Wielkiej do sytemu ratowniczego – Tadeusz Patalita, goście z Łotwy: Generał Oskar Abolins- Komendanta Głównego Straży Pożarnej Łotwy oraz Janis Ivanovskis – Naczelnik w Departamencie Współpracy Międzynarodowej,  st. brygadier Andrzej Mróz – Komendant Wojewódzki PSP w Krakowie,  brygadier Grzegorz Janczy -Komendant PSP w Limanowej wraz z ze swoim zastępcą –  Januszem Kurzeją,  Wiceprezes Zarządu OSP RP w Krakowie – Kazimierz Czyrnek, Przewodniczący Rady Gminy Mszana Dolna  – Jan Chorągwicki oraz Radni Gminy z terenu Kasiny Wielkiej.  Rolę gospodarza uroczystości pełnił Wójt Gminy Mszana Dolna – Bolesław Żaba.

Inf: UG Mszana Dolna

 

Krajowy System ratowniczo – Gaśniczy w Polsce funkcjonuje od 1995 roku. Jest on zorganizowany przez Państwową Straż Pożarną, którego podstawowym celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne i od 1997 roku również poprzez ratownictwo ekologiczne i medyczne.

Podstawowym założeniem w budowie systemu ratowniczo-gaśniczego było stworzenie jednolitego i spójnego układu, skupiającego powiązane ze sobą różne podmioty ratownicze, tak aby można było podjąć skutecznie każde działanie ratownicze.
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.

Konstrukcja systemu zakłada, że zasady realizacji podstawowych zadań ratowniczych są niezmienne i dostosowane do specyfiki wszelkiego rodzaju zdarzeń, również zdarzeń masowych lub klęsk żywiołowych, kiedy siły i środki ratownicze są niewystarczające, a organizacja działań ratowniczych wymaga modyfikacji priorytetów oraz dokonania uproszczeń w procedurach działania.

inf: http://www.kpsp.pl

                                                                                                                      

Zobacz również