Oszczędzaj, odzyskuj, świeć przykładem

Wrzesień jest miesiącem, który upływa pod znakiem ekologii. W dniach 16,17,18 września odbywała się kolejna edycja akcji ekologicznej "Sprzątanie świata", do której jak zwykle dołączyli uczniowie SP nr 3 w Kasince Małej.

W ramach działań propagujących ochronę przyrody i zachowań proekologicznych wśród dzieci i młodzieży w środę tj. 21 września 2011r. odbyły się w szkole warsztaty edukacyjne na temat „Odnawialnych źródeł energii”. Spotkanie zorganizowane zostało przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z Krakowa. Celem kampanii jest uczulenie dzieci i młodzieży na konieczność rozwoju nowych technologii przyjaznych środowisku oraz pokazanie korzyści wynikających z zastosowania odnawialnych źródeł energii. Zmiana mentalności młodego pokolenia zaprocentuje w przyszłości mądrymi decyzjami podejmowanymi w dorosłym życiu.

W trakcie warsztatów uczniowie zapoznali się z odnawialnymi źródłami energii: energii słońca, wiatru, wody, energii geotermalnej i biomasy. Poznali ich ważną rolę w ograniczaniu zużycia tradycyjnych paliw kopalnych, których zasoby maleją z roku na rok, dodatkowo zanieczyszczając atmosferę, podwyższając poziom dwutlenku węgla, co w konsekwencji prowadzi do zmian klimatycznych na Ziemi.

Poruszane były także bardzo ważne problemy dotyczące rozwoju świata, m. in. zwrócono uwagę na fakt, że energia elektryczna stanowi istotny element strategii zwalczania ubóstwa. W społeczeństwach bez elektryczności dzieci nie mogą chodzić do szkoły, ponieważ są potrzebne do pomocy przy zbieraniu biomasy na paliwo – a wykształcenie jest decydującym warunkiem wyjścia z biedy. Ponadto, brak dostępu do radia, komputera czy Internetu oznacza dla społeczności brak dostępu do istotnych informacji.

Uczniowie uczestniczący w warsztatach byli żywo zainteresowani omawianą tematyką i aktywnie uczestniczyli w zajęciach, chętnie wypowiadali się, zadawali pytania i wyrażali swoje uwagi i spostrzeżenia. Sami mogli sprawdzić efekty oddziaływania energii słonecznej podczas wykonywania doświadczeń z kolektorem słonecznym. Warsztaty prowadzone były bardzo ciekawie i w sposób przystępny dla uczniów. Szkoła natomiast wzbogaciła się o pakiet materiałów dydaktycznych, zawierający plansze edukacyjne, grę strategiczną „eko – biznes”, mały wiatraczek, koło wodne, które posłużą do dalszej edukacji na lekcjach przyrody. Wszystkie informacje dotyczące omawianych treści oraz ochrony przyrody i recyklingu zamieszczone są na gazetce pt. „Oszczędzaj, odzyskuj, świeć przykładem” wykonanej przez uczniów koła przyrodniczego na korytarzu szkolnym.

 

Zobacz również