Szwajcarzy przekażą ponad 9 mln franków na kolektory słoneczne dla 5 gmin

Ponad 27 mln złotych w ciągu najbliższych miesięcy 5 gmin otrzyma pomoc finansową na projekt Odnawialne Źródła Energii w Mszanie Dolnej oraz gminach partnerskich. Gminy już ogłosiły przetarg na wykonanie indywidualnych projektów.

13 września b.r. odbyło się spotkanie z Dyrektorem Biura Szwajcarsko-Polskiego Program Współpracy Heinz Kaufmann w Biurze Ambasady Szwajcarii w sprawie Projektu: Odnawialne Źródła Energii w Mszanie Dolnej oraz gminach partnerskich. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele: Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Zespołu ds. Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Wyjaśnienia dotyczyły m.in. uzasadnienia wyboru kolektorów płaskich na naszym terenie, który jako prawidłowy potwierdził specjalista ds. energetyki solarnej Jerzy Piszczek. -Zaletą kolektorów płaskich jest: niska cena, wysoka sprawność optyczna oraz wysoki uzysk energii w okresie od maja do września – uważa Antoni Róg. Po przekazaniu wyjaśnień technicznych i ekonomicznych w formie pisemnej i ustnej na zakończenie spotkania Dyrektor Biura Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy Heinz Kaufmann przekazał długo wyczekiwaną przez nas informację o przyznaniu dotacji w kwocie:  9 094 519 CHF, wypłaconej wg kursu 1 CHF = 3,033 zł, co daje ponad 27 milionów 583 tys. zł. W związku z tak wysoką dotacją sam Dyrektor nie jest upoważniony do jej zatwierdzenia, dlatego też w ciągu najbliższych dni zwróci się do Władz Szwajcarii o zaakceptowanie pomocy finansowej. Ponieważ jest to umowa międzynarodowa prawdopodobnie w okresie dwóch miesięcy powinniśmy otrzymać potwierdzenie tej decyzji (promesy).

Równolegle Gmina Mszana Dolna ogłosiła przetarg na wykonanie indywidualnych projektów dla poszczególnych budynków mieszkalnych, których właściciele podpisali stosowną umowę oraz dokonali wpłaty na wykonanie projektu w kwocie 100 zł. Termin na wykonanie w/w projektów i uzgodnień z właścicielami budynków został wyznaczony do końca grudnia b.r. Harmonogram spotkań i dane wykonawców zostaną zamieszczone początkiem października na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty (np. na tablicach ogłoszeń). Zwracamy się do zainteresowanych o śledzenie informacji na stronie internetowej www.mszana.pl oraz na stronach internetowych gmin partnerskich (Miasto Mszana Dolna, Gmina Kamienica, Gmina Niedźwiedź,  Gmina Dobra, Gmina Raba Wyżna). 

 

 

 

Zobacz również