W Mszanie Dolnej podsumowano edukacyjne projekty

Modernizacja i podniesienie jakości kształcenia zawodowego. To główny cel projektu. Z powiatu limanowskiego w projekcie tym udział wzięło pięć szkół.Całkowity jego koszt wyniósł ponad 5 mln złotych.

Zobacz również