Analizowali zagrożenia

Na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń.

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tymbarku w dniu 12 października 2011 r.  przeprowadzono trening Drużyny Wykrywania i Alarmowania w Tymbarku,  w ramach powiatowego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania. Drużyna dowodzona przez Mieczysława Kęskę  praktycznie na mapie UTM  nanosiła zdarzenia kryzysowe, które wystąpiły na terenie gminy Tymbark i określała podjęte działania mające na celu minimalizację zagrożenia dla ludności i środowiska naturalnego oraz współdziałanie służb ratowniczych. Informacje przekazywała do Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania w Limanowej. Założenia do ćwiczeń opracowali pracownicy Starostwa Powiatowego w Limanowej – Wydziału Zarządzania Kryzysowego.
   

 

 

Celem treningu było: doskonalenie umiejętności w zakresie wykrywania i rozpoznawania zagrożeń przez drużynę wykrywania i alarmowania, sposobów pozyskiwania, przetwarzania i analizowania informacji o zagrożeniach, oceny sytuacji oraz prognozowania jej rozwoju przez DWA – mówi Mieczysław Kęska, komendant DWA. Bardzo istotnym elementem szkolenia było nabycie umiejętności wypracowania wniosków i procedur postępowania do decyzji Szefa Obrony Cywilnej Gminy, opracowywania informacji i meldunków dla Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania w Limanowej – kończy  Mieczysław Kęska.

 

(www.tymbark.pl)

Zobacz również