Kogo miał na myśli starosta limanowski, mówiąc o "rozpasanym środowisku"?

Starostwo Powiatowe w Limanowej podpisało umowę na mocy której przez okres trzech miesięcy łódzka firma AMG Finanse będzie pełnić funkcję doradcy. Eksperci Ci, będą pomagać dyrektorowi zarządzać szpitalem.

Na mocy podpisanej umowy, zewnętrzna firma będzie przez trzy miesiące pełnić rolę konsultanta i doradcy. W tym czasie spółka AMG Finanse przygotuje szereg analiz i ocen, które mają pomóc dyrekcji limanowskiego szpitala w lepszym zarządzaniu placówką, a także poszukać – tam, gdzie to tylko możliwe – oszczędności. Analizy będą przede wszystkim dotyczyć obecnej sytuacji finansowej szpitala, a także jego konkurencyjności w stosunku do innych szpitali. Łódzcy konsultanci wskażą również obszary w strukturze organizacyjnej szpitala, wymagające zmiany w celu zwiększenia jego rentowności oraz poprawy konkurencyjności na rynku usług medycznych.

Władze, tak Powiatu Limanowskiego, któremu podlega Szpital Powiatowy w Limanowej, jak i jego dyrektor Dariusz Socha mają nadzieję, że dzięki tej współpracy, obecna – wciąż jeszcze w miarę dobra – sytuacja finansowa szpitala, w niedalekiej przyszłości nie ulegnie pogorszeniu, a wręcz przeciwnie – poprawi się.

– Umowa ta pokazuje zaangażowanie i troskę Zarządu Powiatu Limanowskiego o kondycję szpitala – mówi Jan Puchała, Starosta Limanowski. – Zdajemy sobie sprawę, że wynik finansowy jest drugorzędny wobec dobra pacjenta. Uważamy jednak, że w momencie poprawy finansów Szpitala Powiatowego w Limanowej, skorzysta na tym przede wszystkim właśnie pacjent. Mam nadzieję, że wspólnie z zewnętrznym partnerem, a przy tym doświadczonym przedsiębiorstwem, uda nam się poszukać oszczędności i usprawnić zarządzanie placówką medyczną. Nawet, gdy coś działa dobrze, zawsze może działać jeszcze lepiej. Nie chcemy więc czekać, aż kondycja finansowa szpitala znacznie się pogorszy, dlatego już teraz zleciliśmy wykonanie usługi doradczej zewnętrznej firmie. W swojej dziedzinie posiada ona niezbędne doświadczenie.

Na usługi doradcze w Szpitalu Powiatowym w Limanowej zostało przeprowadzone postępowanie konkursowe, w wyniku którego została wybrana spółka AMG Finanse z Łodzi.

******

Spółka AMG Finanse od ponad pięciu lat doradza publicznym jednostkom ochrony zdrowia w całym kraju, wprowadzając w nich rozwiązania majce na celu naprawę finansów m. in. poprzez racjonalizację kosztów ich bieżącej działalności.

Przedsiębiorstwo doradcze współpracowało już z kilkunastoma szpitalami w całym kraju. W placówkach, które skorzystały z usług AMG Finanse znacznie poprawiło się ich zarządzanie i funkcjonowanie, a w wielu przypadkach zostały poczynione spore oszczędności. Z oficjalnych referencji wystawianych firmie można się dowiedzieć, iż przyczyniła się m. in. do oszczędności wynoszących ok. 10 mln zł za 2009 rok w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego w Lublinie, a także zaoszczędzenia ponad 1, 1 mln zł w jednym tylko zamówieniu publicznym przeprowadzonym przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie.

Źródło: www.powiat.limanowa.pl

 

Zobacz również