Limanowski projekt na drugim miejscu

Jest już wstępna lista rankingowa projektów remontów i budowy dróg lokalnych w Małopolsce. Powołana przez wojewodę komisja oceniła 59 wniosków złożonych w ramach drugiego etapu „Narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych”.

Ostateczne listy zatwierdzi minister spraw wewnętrznych i administracji do 20 grudnia.

Lista rankingowa samorządów: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych”.

Miasto Limanowa złóżyło projekt pod nazwą: „Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa poprzez remont dróg gminnych nr K340300 ul. Kopernika K340365 ul. Targowa, K340324 ul. Moniuszki, K340259 ul. Berlinga i przebudowa na rondo skrzyżowania drogi powiatowej nr 1551K ul. Matki Boskiej Bolesnej z drogami gminnymi nr K340365 ul. Targowa i nr K340324 ul. Moniuszki w Limanowej”. Jest to inwestycja, która obejmuje 1484 mb drogi, całkowity koszt wynosi 6 121 355 zł, przy czym dotacja wynosiłaby 1 000 000 zł. Według opublikowanej listy rankingowej przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. Projekt otrzymał 122,5 pkt, czyli tyle samo, co miejsce nr 1.

Samorządy powinny podpisać umowy z wykonawcami do końca marca przyszłego roku. Inwestycje powinny być zakończone do 15 listopada 2012 roku, a rozliczone – do końca przyszłego roku.

Na realizację programu w 2012 Małopolska otrzyma 14,3 mln złotych, a w każdym następnym roku po 71,5 mln zł. Połowa dotacji przeznaczona będzie na drogi powiatowe, a połowa na gminne.

Małopolskie samorządy złożyły 59 wniosków na łączną kwotę ponad 34,6 mln złotych. 15 powiatów złożyło wnioski na łączną kwotę dofinansowania ponad 13,8 mln zł, a gminy złożyły 44 wnioski o dofinansowanie w wysokości ponad 20,8 mln zł.

Do podziału jest prawie 14,3 mln zł dotacji, jaką Małopolska otrzymała w tym roku. Połowa dotacji przeznaczona będzie na drogi powiatowe, a połowa na gminne. Samorządy mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości do 30 procent planowanych kosztów – pozostałe fundusze samorządy muszą wygospodarować samodzielnie, w ramach swoich budżetów.

Zobacz również