Miejski program zajęć pozalekcyjnych

2917 godzin pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych w bieżącym roku, to propozycja miasta Limanowa w ramach troski o popularyzację sportu wśród dzieci i młodzieży.

Program zajęć pozalekcyjnych realizowany jest w bieżącym roku dwóch etapach. Pierwszy etap trwał od 1 stycznia do 30 czerwca i obejmował  1755  godzin zajęć pozalekcyjnych, w tym 117 godzin tygodniowo. Drugi etap trwa od 12 września do 22 grudnia br. i obejmuje 1162 godzin, w tym 83 godziny zajęć pozalekcyjnych tygodniowo.

Zajęcia odbywają się we wszystkich limanowskich szkołach podstawowych, a finansowane są z budżetu miasta – Miejskiego Funduszu Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz dotacji pozyskanej z Ministerstwa Sportu. Wyasygnowane środki przeznaczone są na opiekę instruktorską, która w sposób fachowy i rzetelny prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą.

Rola zajęć pozalekcyjnych sportowo – rekreacyjnych jest bardzo znacząca. Sprowadza się nie tylko do wypełniania uczniom czasu wolnego, ale posiada konkretne zadania wychowawcze, kształcące i zdrowotne. Zajęcia te nie toczą się w szkołach odrębnym torem, ale stanowią integralną część całokształtu działań szkół w dziedzinie kultury fizycznej. 

Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych powinno być ważnym składnikiem nowoczesnego stylu życia, wyrywającego ucznia z bierności, z zasiedzenia,  z lęku przed światem, przed nowymi doświadczeniami i warunkami życia.

 

Do realizacji zanotowanych celów wytyczono do końca tego roku program realizowany w każdej szkole. Zajęcia pozalekcyjne wg szkół:

 

Zespół Szkół Samorządowych nr 1
– zajęcia ze strzelectwa sportowego (7 godz. tygodniowo)
– piłka nożna (11 godz. tygodniowo)
– piłka siatkowa (6 godz. tygodniowo)

 

Zespół Szkół Samorządowych nr 2
– piłka koszykowa (3 godz. tygodniowo)
– piłka siatkowa (6 godz. tygodniowo)
– zajęcia taneczno-ruchowe (4 godz. tygodniowo)
– zajęcia sportowo-rekreacyjne (4 godz. tygodniowo)

 

Zespół Szkół Samorządowych nr 3
– piłka koszykowa (10 godz. tygodniowo)

Zespół Szkół Samorządowych nr 4
– tenis stołowy (20 godz. tygodniowo)
– piłka nożna (6 godz. tygodniowo)
– zajęcia taneczno-ruchowe (6 godz. tygodniowo)

Zachęcamy zatem limanowskie dzieci i młodzież do aktywnego uczestnictwa w pozalekcyjnych zajęciach sportowo – rekreacyjnych  w czasie wolnym od nauki. Wszystkie te zajęcia są ściśle zintegrowane z kulturą, wychowaniem, higieną oraz dbałością o zdrowie.

 

Zdjęcie i tekst – (www.miasto.limanowa.pl)

Zobacz również