Pomoc dla ofiar przestępstw

Projekt współfinansowany ze środków Wojewody Małopolskiego jest adresowany do osób pokrzywdzonych przestępstwem, uwzględniając wszystkie kategorie ofiar przestępstw.

Jesteś ofiarą przestępstwa?

Czujesz się pokrzywdzony?

Znasz kogoś, kto został ofiarą przestępstwa, czuje się bezradny, nie wie do kogo zwrócić się o pomoc?
 
Skorzystaj z bezpłatnej porady psychologa i radcy prawnego w
 
 
PUNKCIE PORADNICTWA DLA OSÓB
POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM
I CZŁONKÓW ICH RODZIN

 

Informacje i porady można uzyskać w terminach dyżurów specjalistów:

PRAWNIK – P. Krzysztof Niziołek
poniedziałek: 8.00 – 10.00
czwartek: 12.00 – 14.00
 

PSYCHOLOG – P. Aleksandra Nowakowska
środa: 8.00 – 11.00
czwartek: 14.00 – 15.00

 
Adres:
Urząd Gminy Mszana Dolna
ul. Spadochroniarzy 6
34-730 Mszana Dolna
siedziba Punktu Konsultacyjnego Terapii Uzależnień, pok. nr 1 (parter budynku).

Można umawiać się telefonicznie
lub uzyskać poradę dzwoniąc pod numer (18) 33 19 810    tel. kom. 665 276 366

 

W/w projekt realizowany jest na bazie współpracy Wójta Gminy Mszana Dolna Bolesława Żaby i Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych oraz Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej i pracownika Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współdziałających z KFOS na zasadach wolontariatu.

Projekt współfinansowany ze środków Wojewody Małopolskiego jest adresowany do osób pokrzywdzonych przestępstwem, uwzględniając wszystkie kategorie ofiar przestępstw. Głównym celem projektu jest świadczenie kompleksowego, bezpłatnego, specjalistycznego poradnictwa prawnego oraz psychologicznego w ramach poszerzania rządowej Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw poprzez uruchomienie i prowadzenie wyspecjalizowanych Punktów Poradnictwa.

Jeśli więc Twoje indywidualne, przysługujące tylko Tobie, chronione przez prawo dobro: zdrowie, nietykalność cielesna, własność, cześć, dobre imię zostało naruszone – przyjdź!

Punkt Poradnictwa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzin działa do końca 2011 r.

ZAPRASZAMY
 
 
Anna Petrycka
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

(www.mszana-dolna.eu)

Zobacz również