Tworzymy Miejski Kalendarz Imprez Sportowych 2012

Chcesz w Limanowej zorganizować imprezę sportową? Zgłoś ją do Miejskiego Kalendarza Imprez Sportowych 2012! Masz na to czas do końca października.

 Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki do 31 października br. zbiera zgłoszenia do Miejskiego Kalendarza Imprez Sportowych na 2012 rok. Zebrany materiał powinien dotyczyć imprez skierowanych do mieszkańców Limanowej i okolic, które po scaleniu i akceptacji posłużą do sporządzenia wydawnictwa informacyjnego – Miejskiego Kalendarza Imprez Sportowych.
 

Informacja o imprezie powinna zawierać datę wydarzenia, jego krótki opis, miejsce oraz nazwę organizatora wydarzenia,  jak i oczekiwania względem Miasta co do formy pomocy organizacyjnej i finansowej.
 

Materiały można składać osobiście w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Limanowa (II piętro, pok. 24), lub mailowo: promocja@miasto.limanowa.pl w terminie do 31 października 2011 r. 

(www.miasto.limanowa.pl)

Zobacz również