Czuwajcie więc, bo nie znacie ani dnia, ani godziny”. Ewangelia na 32 niedzielę

Nie znacie dnia ani godziny…na swoje życie powinniśmy patrzeć w perspektywie nie tylko tej doczesnej, ale przede wszystkim wiecznej. Ewangelię tłumaczy Ks Jerzy Raźny z parafii p.w. Michała Archanioła w Mszanie Dolnej.

Zobacz również