Konkurs pn. POLSKA WIEŚ JESIENIĄ

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Przyjazna Ziemia Limanowska" ogłasza konkurs
pn. "Polska Wieś Jesienią".

Polska wieś to swojego rodzaju skansen dawnych obyczajów, tradycji, metod gospodarowania ziemi czy też sposobów zabudowy. Celem konkursu jest pielęgnowanie lokalnych tradycji, obrzędów, zwyczajów, aktywizacja społeczności lokalne oraz promocja produktów lokalnych i tradycyjnych.
 
Termin składania prac konkursowych od 17.10.2011 r. do  18.11.2011 r.

Praca konkursowa polega na wykonaniu (np. w formie rzeźby, obrazu, bukietu, haftu, makiety itp.), pracy która będzie nawiązywać do polskiej wsi jesienią. Do wykonania pracy zaleca się wykorzystanie naturalnych surowców, m.in. drewna, bibuły, kwiatów, ziół, lnu itp.

Uczestnikami konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, podmioty gospodarcze oraz organizacje pozarządowe z terenu działania LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” (Gmina Limanowa, Gmina Dobra, Gmina Tymbark, Gmina Jodłownik, Gmina Łukowica, Gmina Słopnice, Gmina Kamienica).

NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY RZECZOWE!!!
 
 
Prace konkursowe wraz z załączoną kartą uczestnictwa w Konkursie należy złożyć w Biurze LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” w Limanowej, przy ul. Matki Boskiej Bolesnej 10 a.
Szczegółowe zasady organizacji konkursu określa Regulamin Konkursu.
 
Kartę zgłoszenia uczestnictwa oraz Regulamin Konkursu mogą pobrać Państwo tutaj:
http://lgdlimanowa.eu/Portal/pl/News/172/KONKURS+pn.+POLSKA+WIE%C5%9A+JESIENI%C4%84+
 

Wszelkie pytania dotyczące spraw nie objętych Regulaminem, prosimy kierować do:
Biuro LGD “Przyjazna Ziemia Limanowska”
Tel. 18 533 06 62
Osoba do kontaktu: Monika Piaskowy
e-mail:
m.piaskowy@lgdlimanowa.eu

Zobacz również