Nienajlepsze czasy dla liceów. X Sesja Rady Powiatu Limanowskiego

Radni na X Sesji Rady Powiatu zdecydowali o likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących jak również likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 w Limanowej.

W 2015 roku przestaną istnieć licea we wspomnianych szkołach(taka jest interpretacja materiału video). Na stronie internetowej starostwa powiatowego w Limanowej czytamy dalej w tym temacie:

(…)Obecnie w Zespole Szkół nr 1 w Limanowej działają dwie klasy dotychczasowego liceum (klasa II i klasa III), które istniało w nim jeszcze przed włączeniem IV LO. Uczniowie obecnej klasy drugiej staną się od września 2012 r. uczniami klasy trzeciej IV LO w Zespole Szkół nr 1 Limanowej.  Likwidacja liceum ogólnokształcącego, które dotychczas działało w strukturach ZS 1 rozwieje wszelkie wątpliwości co do możliwości funkcjonowania IV LO w strukturach zespołu.

W celu uniknięcia problemów natury formalno-prawnej związanych z planowanym włączeniem II Liceum Ogólnokształcącego do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej konieczna jest wcześniejsza likwidacja liceum funkcjonującego w w/w zespole. W czasie tegorocznej rekrutacji nie udało się utworzyć I klasy. Obecnie w ZSTiO działają zaledwie dwa oddziały tej szkoły (klasa II i III). Uczniowie obecnej klasy II (25 osób) będą od 1 września 2012 r. uczniami klasy trzeciej II LO, które zostanie włączone do ZSTiO (…).

Źródło: www.powiat.limanowa.pl  

Zobacz również